Nagranie z prezentacji projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/1 POPDOW

Prezentacja odbyła się 08.06.2020 r. w ramach procedury upublicznienia i konsultacji społecznych projektu PZŚ dla Zadania 1B.5/1 POPDOW „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”

Your comment